Атестація педагогічних працівників 2023-2024 н.р.

Атестація – це справжня школа підвищення і ствердження фахової майстерності педагога. У сучасних умовах  значення творчості в  роботі вчителя підвищується, адже саме від творчого підходу до розв’язання тих складних і багатогранних завдань, які сьогодні стоять перед школою, значною мірою залежить ефективність педагогічної праці, якість освітнього процесу.

Атестація педагогічних працівників  здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 та змінами до нього.

Атестація для вчителя – це перевірка особистого творчого зростання. Вона сприяє вивченню та пропагуванню перспективного педагогічного досвіду, розвитку педагогічної майстерності і компетентності формування вчителя як творчої особистості, здатної до створення  якісно нового  – одне з найважливіших завдань атестації.

У 2019/2020 н.р. атестуються Дубовик Л.І., Шосталь Ю.Л., Олійник Б.Б., Верета З.В., Плєшакова К.М., Максименко О.М., Забельська Л.В., Шпак О.М., Лаврик І.Ю., Арсенюк Н.О.

Таким чином, атестація вчителів – важлива складова частина підвищення педагогічної кваліфікації, яка позитивно впливає на якість і результативність освітнього процесу і забезпечує здійснення інформаційних підходів до діяльності вчителя. Вона, безумовно, активізує професійну діяльність учителів, посилює у них мотивацію якісної роботи, підвищує персональну відповідність за результатами навчання і виховання.

Мультимедійна майстерня сучасних освітніх технологій
(практичний кейс для освітян)

Семінар Паати Амонашвілі 
“Від серця до серця: мистецтво спілкування з дитиною в сім’ї та школі”